DIDGERIDOO V JESKYNI 2017 - mezinárodní benefiční festival

Program festivalu DIDGERIDOO V JESKYNI · mezinárodní benefiční festivalO projektu festivalu v jeskyníchPartneři festivaluKontakty

Dovolte mi za občanské sdružení Jeskynní tep o.s., Správu jeskyní ČR a správu Jeskyně Výpustek zveřejnit stručnou rekapitulaci letošního druhého ročníku mezinárodního benefičního festivalu Didgeridoo v jeskyni 2012.


Rád bych zde poděkoval všem návštěvníkům, hráčům na didgeridoo a další netradiční hudební nástroje, umělcům vystupujícím před jeskyní, řemeslníkům, zástupcům chráněných dílen a sociálních firem, zemědělcům z ekologických farem a všem těm, kteří se starali o fyzické i duševní blaho během celé akce.
Zpětné vazby na letošní festival najdete v sekci VZKAZY. Děkuji tak všem, kteří se podělili se o svůj názor, zkušenost nebo zážitek.

Vyúčtování DIDGERIDOO V JESKYNI 2012


Minulý rok se věnovala částka 30.178 Kč na podporu péče o děti se sociálně zdravotními riziky v pražském a olomouckém kojeneckém ústavu, která tvořila čtvrtinu z hrubého příjmu ze vstupného putovní části i závěrečného jednodenního festivalu. Aby se dostálo původní dohody se Správou jeskyní ČR, bylo zaplaceno tímto čtvrtinovým dělením také pronájem jeskyní a služby, kapely a materiální náklady organizačního týmu (personální náklady dobrovolnicky). Z vlastní kapsy jsem minulý rok doplácel cca 15.000 Kč, recipročně věnoval Správě jeskyní ČR veškeré audiovizuální záznamy i s autorskými právy a zbytek jsem s týmem odpracoval. Zmiňuji to zde, ať je jasno za milulý a letošní ročník.Z mínusu se těžko realizuje původní benefiční záměr, proto jsem informoval všechny hráče a lektory o výsledném stavu letošního ročníku. Vedle zklamání vysvitla malá naděje. Hráči a výrobci Tomáš Dufek, Marek Gonda a Aleš Doležálek se poskládali částkou 4.000 Kč na benefiční účely a další (viz výše) prominuli honorář nebo dokonce i cestovné. Organizační tým podpořil celou akci dobrovolnickými hodinami a přímou prací na festivalu.
Jako závěrečný pokus o zlepšení stavu jsem s přáteli uspořádal vánoční benefiční koncert v čajovně Kratochvíle v Olomouci dne 17.12.2012. Vystoupili kapely Lidotep a hosté z Olomouce, Sonic Halo z Ostravy a Live Music Superheroes z Olomouce. Marek Gonda poslal do dražby krásnou přírodní koncovku a celkem se i s dobrovolným vstupným vybrala částka 3765 Kč.Celkem se věnovala na původní benefiční záměr (viz níže Darovací smlouva) částka 7.765 Kč. Z letošního ročníku se tak podpoří muzikoterapeutický projekt v Kojeneckém ústavu SZPD v Olomouci 2013, který poskytne individuální péči šesti dětem se sociálně zdravotními riziky. Částka bude věnována na výpaltu za přímou práci dvou muzikoterapeutek. Další zdroje budou zabezpečeny ze strany Kojeneckého ústavu SZPD v Olomouci a soukromými dárci.Zde stručná anotace projektu, který festival podporuje:

Projekt MUZIKOTERAPIE V KOJENECKÉM ÚSTAVU SZPD V OLOMOUCI

Benefičním záměrem festivalu Didgeridoo v jeskyni je podpora komplexního systému péče o děti se sociálně zdravotními riziky umístěných v prostředí kojeckého ústavu. Muzikoterapie je jedna z cest, která může zlepšit tělesný, psychický i sociální rozvoj těchto dětí. Projekt Muzikoterapie v Kojeneckém ústavu SZPD v Olomouci je podporována poměrnou částí příjmu z festivalového vstupného (dle ekonomické situace akce) a příspěvky výrobců nebo hráčů. V prvním roce věnoval festival částku 30.178 Kč na podporu péče o děti se sociálně zdravotními riziky v pražském a olomouckém kojeneckém ústavu. Tento projekt navazuje na zkušenosti s využitím muzikoterapeutických postupů v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4 (od r. 2005), na kterém se přímo podílel i zakladatel festivalu Zdeněk Vilímek. Cílem projektu Muzikoterapie v Kojeneckém ústavu SZPD v Olomouci je zavést dlouhodobou nabídku podpůrné formy umělecké terapie pro děti v prostředí kojeneckého ústavu a pokusit se zmírnit dopady sociálně zdravotních rizik. V příštích letech se bude benefiční vize festivalu ubírat i nadále tímto směrem a návštěvníci včetně hráčů budou průběžně informováni.Požehnané vánoce, zdraví a sílu do nového k-roku 2013 přeje

Zdeněk Vilímek a tým občanského sdružení Jeskynní tep o.s.DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED FESTIVALEMPoklidné vánoce v kruhu blízkých, zdraví a sílu do nového k-roku 2013 | Rekapitulace letošního 2.ročníku DIDGERIDOO V JESKYNI 2012 |

Dovolte mi za občanské sdružení Jeskynní tep o.s., Správu jeskyní ČR a správu Jeskyně Výpustek zveřejnit stručnou rekapitulaci letošního druhého ročníku mezinárodního benefičního festivalu Didgeridoo v jeskyni 2012.


Rád bych zde poděkoval všem návštěvníkům, hráčům na didgeridoo a další netradiční hudební nástroje, umělcům vystupujícím před jeskyní, řemeslníkům, zástupcům chráněných dílen a sociálních firem, zemědělcům z ekologických farem a všem těm, kteří se starali o fyzické i duševní blaho během celé akce.
Zpětné vazby na letošní festival najdete v sekci VZKAZY. Děkuji tak všem, kteří se podělili se o svůj názor, zkušenost nebo zážitek.

Vyúčtování DIDGERIDOO V JESKYNI 2012


Minulý rok se věnovala částka 30.178 Kč na podporu péče o děti se sociálně zdravotními riziky v pražském a olomouckém kojeneckém ústavu, která tvořila čtvrtinu z hrubého příjmu ze vstupného putovní části i závěrečného jednodenního festivalu. Aby se dostálo původní dohody se Správou jeskyní ČR, bylo zaplaceno tímto čtvrtinovým dělením také pronájem jeskyní a služby, kapely a materiální náklady organizačního týmu (personální náklady dobrovolnicky). Z vlastní kapsy jsem minulý rok doplácel cca 15.000 Kč, recipročně věnoval Správě jeskyní ČR veškeré audiovizuální záznamy i s autorskými právy a zbytek jsem s týmem odpracoval. Zmiňuji to zde, ať je jasno za milulý a letošní ročník.Z mínusu se těžko realizuje původní benefiční záměr, proto jsem informoval všechny hráče a lektory o výsledném stavu letošního ročníku. Vedle zklamání vysvitla malá naděje. Hráči a výrobci Tomáš Dufek, Marek Gonda a Aleš Doležálek se poskládali částkou 4.000 Kč na benefiční účely a další (viz výše) prominuli honorář nebo dokonce i cestovné. Organizační tým podpořil celou akci dobrovolnickými hodinami a přímou prací na festivalu.
Jako závěrečný pokus o zlepšení stavu jsem s přáteli uspořádal vánoční benefiční koncert v čajovně Kratochvíle v Olomouci dne 17.12.2012. Vystoupili kapely Lidotep a hosté z Olomouce, Sonic Halo z Ostravy a Live Music Superheroes z Olomouce. Marek Gonda poslal do dražby krásnou přírodní koncovku a celkem se i s dobrovolným vstupným vybrala částka 3765 Kč.Celkem se věnovala na původní benefiční záměr (viz níže Darovací smlouva) částka 7.765 Kč. Z letošního ročníku se tak podpoří muzikoterapeutický projekt v Kojeneckém ústavu SZPD v Olomouci 2013, který poskytne individuální péči šesti dětem se sociálně zdravotními riziky. Částka bude věnována na výpaltu za přímou práci dvou muzikoterapeutek. Další zdroje budou zabezpečeny ze strany Kojeneckého ústavu SZPD v Olomouci a soukromými dárci.Zde stručná anotace projektu, který festival podporuje:

Projekt MUZIKOTERAPIE V KOJENECKÉM ÚSTAVU SZPD V OLOMOUCI

Benefičním záměrem festivalu Didgeridoo v jeskyni je podpora komplexního systému péče o děti se sociálně zdravotními riziky umístěných v prostředí kojeckého ústavu. Muzikoterapie je jedna z cest, která může zlepšit tělesný, psychický i sociální rozvoj těchto dětí. Projekt Muzikoterapie v Kojeneckém ústavu SZPD v Olomouci je podporována poměrnou částí příjmu z festivalového vstupného (dle ekonomické situace akce) a příspěvky výrobců nebo hráčů. V prvním roce věnoval festival částku 30.178 Kč na podporu péče o děti se sociálně zdravotními riziky v pražském a olomouckém kojeneckém ústavu. Tento projekt navazuje na zkušenosti s využitím muzikoterapeutických postupů v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4 (od r. 2005), na kterém se přímo podílel i zakladatel festivalu Zdeněk Vilímek. Cílem projektu Muzikoterapie v Kojeneckém ústavu SZPD v Olomouci je zavést dlouhodobou nabídku podpůrné formy umělecké terapie pro děti v prostředí kojeneckého ústavu a pokusit se zmírnit dopady sociálně zdravotních rizik. V příštích letech se bude benefiční vize festivalu ubírat i nadále tímto směrem a návštěvníci včetně hráčů budou průběžně informováni.Požehnané vánoce, zdraví a sílu do nového k-roku 2013 přeje

Zdeněk Vilímek a tým občanského sdružení Jeskynní tep o.s.DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED FESTIVALEMPoklidné vánoce v kruhu blízkých, zdraví a sílu do nového k-roku 2013 | Rekapitulace letošního 2.ročníku DIDGERIDOO V JESKYNI 2012 |
TOPlist