DIDGERIDOO V JESKYNI

Buď zdráv, poutníče…

“…postůj a posečkej, vždyť nacházíš se na místech, kam bohové chodí spát” (Aristotelés). Možná nejen vrcholky kopců a hor, ale i zrcadlově obrácený svět pod nimi skrývá netušené. Vítejte na stránkách věnovaných projektu “pod zemí” (tedy ryze undergroundovém) s názvem DIDGERIDOO V JESKYNI. Každá jeskyně u nás je jedinečná, zvukově i prostorově svébytná, plná tajemného ticha i snícího života. Přijďte se nechat okouzlit krásou kamených svědků pravěku a pradávným zvukem lidského hlasu ve spojení s nejstarším hudebním nástrojem světa didgeridoo…Všichni hledači, nadšenci či obdivovatelé kouzelných tónů lidského hlasu a domorodého nástroje didgeridoo jsou tak srdečně zváni na mezinárodní benefiční festival DIDGERIDOO V JESKYNI, který se zrodil z pilotní koncertní pouti po česko-moravských jeskyních v roce 2011.

Rádi bychom tak vzdali akustický hold česko-moravským jeskyním a jejich historii, jejich správcům a příspěvkovým či neziskovým organizacím, poskytující služby dětem v raném věku (Kojenecké ústavy, Střediska rané péče,…). Srdečné poděkování patří SPRÁVĚ JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY a jejich vstřícným zástupcům, díky kterým zdárně probíhají, nyní již každoroční, organizační přípravy a realizace akcí v jeskyních ČR. Stejně tak patří poděkování CHKO Moravský Kras a dalším spřáteleným organizacím.

O projektu

Historie projektu
Myšlenka zahrát si na didgeridoo v jeskynních prostorách vznikla v pohraniční jeskyni Aggtelek-Baradla v Maďarsku 2007, kde jsem měl možnost si zazpívat a nechat se okouzlit nádhernou akustikou koncertního dómu (viz fotka vedle). V roce 1979 zde hrála např. kapela Pink Floyd pro místní jeskyňáře a návštěvníky, ve stejném roce jsem se narodil a po více jak třiceti letech vzniká audiovizuální projekt s názvem DIDGERIDOO V JESKYNI 2011. Díky vstřícnosti o ochotě vedení Správy jeskyní ČR a jednotlivých vedoucí jeskyní, se podařilo dohodnout 1. ročník benefiční koncertní pouti, které se zůčastnili čeští a zahraniční hráči na didgeridoo. Vznikl tak experimentální prostor pro objevování akustiké i vizuální pestrosti česko-moravských jeskyní ve spojení s nejstarším hudebním nástrojem světa. Během této doby také vznikl projekt Podpůrné vývojové terapie u dětí s vývojovým postižením, který rozvinul spolupráci s Kojeneckými ústavy v Praze a Olomouci. Jednou z motivací ke spuštění tohoto projektu byla má osobní i profesní zkušenost v roli speciálního pedagoga s dětmi s vývojovým postižením v prostředí kojeneckého ústavu.Zmíněný projekt naplnil a rozvinul sociální poslání festivalu Didgeridoo v jeskyni. Na přelomu let 2011/2012 jsem založil s přáteli občanské sdružení Jeskynní tep, o.s., jehož posláním je pořádání nejen kulturních a vzdělávacích aktivit, ale také podpora sociálních projektů pro děti s vývojovým postižením.

Hlavní partner: České Casino Online

Vize projektu
Ve spolupráci se Správou jeskyní ČR podpořit osvětu přírodního a kulturního dědictví. Sociální vizí projektu Didgeridoo v jeskyni je podpora komplexního systému rané péče v ČR a organizací poskytující podpůrné a terapeutické služby dětem s vývojovým postižením. Tato vize se zrodila z touhy po akusticky pestrobarevném dobrodružství v pradávných prostorách česko-moravských jeskyní, hravého experimentování v čase i prostoru a objevování skrytého potenciálu lidského hlasu ve spojení s nejstarším hudebním nástrojem světa – didgeridoo. Stejně tak z osobní i pracovní zkušenosti se systémem rané péče v ČR, která určila budoucí prosociální směřování festivalu Didgeridoo v jeskyni. Dlouhodobou vizí je objevování jeskynních krás a uměleckého potenciálu v nejrůznějších koutech světa a osvěta sociálního tématu “komplexní rané péče u dětí s vývojovým postižením”, se zaměřením na prevenci sociálně zdravotního rizik u této cílové skupiny.