Podporujeme

MUZIKOTERAPIE  U DĚTÍ SE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍMI RIZIKY V DĚTSKÉM CENTRU OSTRŮVEK (dříve Kojenecký ústav SZPD) v OLOMOUCI
Sociální vizí festivalu je podpora komplexního systému rané péče v ČR a organizací poskytující zdravotní a sociální služby dětem s vývojovým postižením. Díky návštěvníkům a hráčům mezinárodního benefičního festivalu DIDGERIDOO V JESKYNI je podporován projekt MUZIKOTERAPIE.

Anotace projektu
Projekt navazuje na zkušenosti s využitím muzikoterapeutických postupů v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4 (od r. 2005) a na zkušenosti odborníků z řad muzikoterapie, pediatrie, vývojové psychologie, neurologie i speciální pedagogiky. Cílem projektu je podpora komplexního systému péče o děti se zdravotně-sociálními riziky ve věku od 0-3 let umístěných v prostředí ústavního zařízení. Muzikoterapie spolu s dalšími přístupy podporuje tělesný, psychický a sociální rozvoj takto ohrožených dětí a to již od útlého věku, který je klíčový pro jejich další osobnostní a sociální vývoj.
Tento projekt je úzce provázán s mezinárodním benefičním festivalem Didgeridoo v jeskyni (www.didgeridoovjeskyni.cz), který pořádá občanské sdružení Jeskynní tep o.s. společně se Správou jeskyní ČR.